Motto Roze Maandag 2017

‘Label me gerust, maar stop niet bij 1 label’

Gelabeld worden. Niemand vindt het echt fijn. Het geeft je het gevoel dat je te definiëren bent door 1
eigenschap. Iets wat indirect inhoudt dat al je andere kenmerken er niet toe doen. Je wordt in een
hokje geplaatst en dat past niet. Maar het is niet zo dat het label niet klopt. Het past wel, maar het is
niet allesomvattend. Je ontleent je identiteit niet aan dat ene label, maar aan alle labels die van
toepassing zijn op jou.

Maar omdat het label ‘homo’ verschillend is, zorgt het voor problemen. Daarom focussen we niet op
dat ene label dat het verschil maakt, maar op alle andere labels waar overeenkomsten inzitten.